POROVNANIE ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Zmena zdravotnej poisťovne

Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť počas celého roka ale môžete o to požiadať iba raz za rok.
Prepoistite sa do 30. septembra 2023 a staňte sa poistencom novej zdravotnej poisťovne už od 1. januára 2024.

Najrýchlejší spôsob je vyplnenie online prihlášky. Budete na to potrebovať občiansky preukaz a približne 3 minúty. Zmenu môžete urobiť aj telefonicky na zákazníckej linke zdravotnej poisťovne. Alebo to môžete urobiť osobne v pobočke alebo v centrále zdravotnej poisťovne. Prineste si so sebou potrebné doklady a prihlášku s Vami vyplnia zamestnanci priamo na mieste. Prípadne to môžete urobiť aj poštou alebo kuriérom. Vyplnenú a podpísanú prihlášku aj s fotokópiami dokladov pošlite na adresu zdravotnej poisťovne. Nezabudnite, že prihláška musí byť vždy vlastnoručne podpísaná.

Povinnosti po zmene zdravotnej poisťovne:

  • najdôležitejšou povinnosťou je nahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne Vášmu zamestnávateľovi. O tejto zmene ho musíte informovať do 8. januára 2024. V prípade, že by ste to neurobili, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vám môže udeliť pokutu až do výšky 331 EUR,
  • ak u Vás v čase od podania prihlášky do novej zdravotnej poisťovne došlo k zmene platiteľa poistného, je potrebné túto zmenu oznámiť Vašej novej zdravotnej poisťovni taktiež najneskôr do 8. januára 2024. Zmena platiteľa poistného znamená, že ste sa zamestnali alebo ste zmenili zamestnávateľa, prípadne ste začali podnikať,
  • Zmenu zdravotnej poisťovne nemusíte hlásiť Vašej bývalej zdravotnej poisťovni a nemusíte jej ani vrátiť Váš preukaz poistenca,
  • o zmene zdravotnej poisťovne informuje Všeobecného lekára a lekára špecialistu samotná zdravotná poisťovňa. Aj napriek tomu pri návšteve svojho lekára nezabudnite nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne.