POROVNANIE ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

300 € za lieky pre pre každeho člena rodiny s deťmi

Deťom do 18 rokov vrátime doplatky za lieky a dietetické potraviny bez obmedzenia

20 € ročne na doplatky za lieky pre dospelých (Peňaženka zdravia MINI a MAXI)
200 € ročne na doplatky za lieky a dietetické potraviny pre detí do 18 rokov a ich zákonných zástupcov (Peňaženka zdravia MAXI)