POROVNANIE ZDRAVOTNÝCH POISŤOVNÍ

Ktoré zdravotné poisťovne pôsobia na Slovensku?

Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne, a to:

 1. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)
 2. Dôvera zdravotná poisťovňa
 3. Union zdravotná poisťovňa

Aké sú rozdiely v službách poskytovaných zdravotnými poisťovňami?

Rozdiely v službách poskytovaných zdravotnými poisťovňami môžu závisieť od konkrétnej poisťovne a ich individuálnych politík a programov. Tu je niekoľko bežných rozdielov, ktoré môžu existovať:

 1. Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 2. Pokrytie služieb
 3. Voliteľné doplnkové poistenie
 4. Doba čakania
 5. Administratívne procesy
 6. Cestovné poistenie
 7. Omeškania a reklamácie
 8. Možnosti výberu lekára
 9. Možnosti online služieb
 10. Programy podpory zdravia

Je dôležité si preštudovať podmienky a politiky konkrétnej poisťovne, aby ste mali úplný prehľad o službách, ktoré poskytuje.

Čo robiť, ak som nespokojný v súčasnej poisťovni?

Ak ste nespokojný so svojou súčasnou poisťovňou, môžete si vyhľadať informácie o iných zdravotných poisťovniach a ich ponuke. Porovnajte služby, pokrytie a ceny medzi rôznymi poisťovňami a zvážte možnosť prechodu k inej poisťovni, ktorá by lepšie vyhovovala vašim potrebám.

Ako vybrať novú zdravotnú poisťovňu?

Pri výbere zdravotnej poisťovne na Slovensku by ste mali zvážiť niekoľko faktorov, ako napríklad: dostupnosť lekárskej starostlivosti, jej pokrytie, benefity, doplatky za lieky, zľavy, elektronické služby, prevencia, nadštandard a mnoho ďalších faktorov.

Je dôležité si uvedomiť, že výber najvhodnejšej zdravotnej poisťovne je zložitý proces, pri ktorom treba zvážiť množstvo faktorov. Pri takomto rozhodovaní je výhodné obrátiť sa na odborníkov, ktorí majú znalosti a skúsenosti v oblasti zdravotného poistenia, a využiť ich služby a poradenstvo.

Ako často môžem meniť zdravotnú poisťovňu?

Podľa platných zákonov na Slovensku môžu poistenci meniť svoju zdravotnú poisťovňu raz ročne.

Ak sa rozhodnete pre zmenu zdravotnej poisťovne, musíte najskôr podať žiadosť o vystúpenie z pôvodnej poisťovne a potom podať prihlášku do novej poisťovne. Tieto dokumenty musia byť podané v rovnakom časovom období, ktoré je určené zákonom.

Konkrétne, zákonná lehota pre podanie žiadosti o vystúpenie a prihlášky je od 1. januára do 30. septembra daného kalendárneho roka. Zmena poisťovne potom nadobudne účinnosť od nasledujúceho kalendárneho roka, t.j. od 1. januára.